invitro
formularz

Cennik

Konsultacje naczyniowe i badania diagnostyczne

 Konsultacja profesorska 250 zł
 Konsultacja naczyniowa profesorska z badaniem dopplerowskim 350 zł
 Konsultacja naczyniowa z badaniem dopplerowskim 300 zł
 Konsultacja profesorska z zakresu chirurgii naczyniowej 250 zł
Konsultacja flebologiczna z badaniem ABI 240 zł
 USG układu żylnego (2 kończyny) 180 zł
 USG układu tętniczego (2 kończyny) 210 zł
USG doppler tętniaka aorty 130 zł
USG doppler tętnic szyjnych 170 zł
Konsultacja naczyniowa – wizyta kontrolna 200 zł
 Wizyta pozabiegowa Bezpłatna

Skleroterapia i echoskleroterapia

Skleroterapia małych teleangiektazji lub żylaków 650 zł
Skleroterapia dużych teleangiektazji lub żylaków 800 zł
Skleroterapia uzupełniająca (kontynuacja) 330 zł
Echoskleroterapia wspomagana tumescencją i cewnikiem 2 000 zł
Echoskleroterapia wspomagana tumescencją i venflonami 1 600 zł
Echoskleroterapia wspomagana tumescencją 1000 zł

Lasery wewnątrzżylne

Wewnątrzżylna ablacja laserowa ze skleroterapią 5 000 zł
Wewnątrzżylna ablacja laserowa ze skleroterapią (2 kończyny) 7 200 zł
Wewnątrzżylna obliteracja laserowa (1 kończyna) + żyła 5 000 zł
Wewnątrzżylna obliteracja laserowa (1 kończyna) + 2 żyły 5 700 zł
Wewnątrzżylna obliteracja laserowa (2 kończyny) + żyła 7 100 zł
Wewnątrzżylna obliteracja laserowa (2 kończyny) + 2 żyły 7 800 zł
Każda dodatkowa żyła 700 zł

Laser przezskórny

Laserowe leczenie teleangiektazji do 30 impulsów 260 zł
Laserowe leczenie teleangiektazji do 50 impulsów 390 zł
Laserowe leczenie teleangiektazji do 100 impulsów 520 zł
Laserowe leczenie teleangiektazji do 150 impulsów 650 zł
Laserowe leczenie teleangiektazji do 200 impulsów 780 zł
Laserowe leczenie teleangiektazji pow.200 impulsów 1050 zł

Inne zabiegi i usługi

Zamknięcie żyły klejem Venaseal 4 500 zł
Chirurgiczne wycięcie żylaków (stripping + miniflebektomia) 4 000 zł
Chirurgiczne wycięcie żylaków (miniflebektomia) 3 300 zł
Znieczulenie ogólne 650 zł
Dobór wyrobu uciskowego 120 zł
Dobór wyrobu uciskowego – dwie nogi 240 zł
Dobór wyrobu uciskowego JUZO-jedna noga 140 zł
Dobór wyrobu uciskowego JUZO-dwie nogi 290 zł

Cennik ważny od dn. 01.02.2024 r.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 11.03.2022 r. w Provita Sp. z o.o. płatność za wykonane usługi medyczne jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem gotówki lub kart płatniczych, a forma płatności przelewem zostaje wycofana za wyjątkiem przedpłat uiszczanych przelewem, na poczet zabiegów operacyjnych w Angelius Szpital.

Uwaga!

Niniejsze ceny konsultacji lekarskich i zabiegów medycznych zawarte w cenniku są cenami brutto oraz zawierają podatek VAT. Cennik ten nie stanowi jednak oferty w rozumieniu kodeksu handlowego, ale ukazuje orientacyjne ceny i nie może stanowić podstawy do reklamacji.

 

INFORMACJE O CENNIKU

Cennik usług medycznych wykonywanych w Provita Sp. z o.o. dostępny jest w Biurze Obsługi Pacjenta.

CENNIK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
 

RODZAJ USŁUGI

 

CENA

Wykonanie jednej strony  wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 7,00 (brutto)
Wykonanie jednej strony kopii dokumentacji medycznej 0,30 (brutto)
Kopia dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (płyta DVD) 1,81 (brutto)
Wysłanie dokumentacji pocztą 9,00 (brutto)
Podstawa prawna:
1. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz. U. 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.)
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2018r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2017 r. Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1383 i 1386 i 2120 oraz z 2018r. poz. 138) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2018r. wyniosło 4863,74 zł.

Przewiń do góry